Goud van oud
Jason
© Zone 5300
© Jason. Eerder verschenen in Zone #59, voorjaar 2002.