Marinus de Ruiter
Getekend door het leven
Getekend door het leven
De psyche van bekende stripfiguren en hun maker
Striphelden op de divan - groot
Striphelden op de divan
Jaap van Ginneken
(Nieuwezijds, € 16,90)
Striphelden op de divan is een populair wetenschappelijk boek over stripfiguren. De vraag is waarom schrijver Jaap van Ginneken gekozen heeft voor karakters als Donald Duck en Kuifje, waarover al zo veel geschreven is. Als men de invalshoek van het boek bekijkt, wordt dit al snel duidelijk. Psycholoog Jaap van Ginneken is nauw verbonden aan het Centrum voor Populaire Cultuur, een instituut aan de Universiteit van Amsterdam, dat zich ten doel heeft gesteld serieuze aandacht aan populaire cultuur te geven. Onder meer door onderzoek probeert men begrip te krijgen van massafenomenen als televisie, popmuziek en voetbal. In Striphelden op de divan geeft Van Ginneken aan wat de enorme populariteit kan verklaren van de stripfiguren Kuifje, Asterix, Babar, Donald Duck en Superman. Volgens de schrijver kan de toestand van de samenleving op het moment van het verschijnen van de strip niet los gezien kan worden van het succes ervan. Hij laat daarna zien dat deze maatschappelijke toestand wonderlijke overeenkomsten vertoont met de psyche van de stripfiguren en hun makers. Neem nu Superman. Deze van een verre planeet afkomstige superheld, die zijn ware identiteit geheim moest houden, bleek sterk te appelleren aan de door vooroordelen en racisme geplaagde immigranten in het Amerika van 1940. Het is in dit kader zeer interessant om de geschiedenis te lezen van de Joodse makers van Superman, wier identiteiten decennialang verborgen bleven en die tragisch genoeg nooit een graantje konden meepikken van het succes van hun creatie.
Het 176 pagina's tellende boekje leest u in een adem uit. Zelfs lezers die niets met strips hebben zullen zich vergapen aan de familiegeheimen van Hergé en zullen een traantje wegpinken bij de dood van de ten onterechte van racisme beschuldigde Asterix-scenarist René Goscinny. Verder kunt u meer te weten komen over Babar, een in Nederland minder bekend fenomeen, en de gezinsproblematiek die schuil gaat achter dit baby-olifantje. (Marinus de Ruiter)