Tonio van Vugt
Ben Bits ontmaskerd!
Wie gaat er schuil achter pseudoniem van omstreden Stripschrift-columnist?
Ben Bits - illu bij artikel
Hennie W. in
anoniemere tijden
Toegegeven, het is misschien minder spectaculair nieuws dan de onthulling van de schuilplaats van Osama Bin Laden, maar de ontmaskering van Stripschrift-columnist Ben Bits is in de stripwereld met ongeduld tegemoet gezien. Bits deinsde er in zijn maandelijkse column namelijk niet voor terug om mensen af te schilderen als een "strip-Milosevic" of te pas en te onpas te vergelijken met nazi's. Hij maakte vertrouwelijke e-mail openbaar en zag er geen been in om hele en halve waarheden te verdraaien om zijn punt te kunnen maken, om maar eens wat te noemen. Dat zou voor een columnist misschien nog tot daar aan toe zijn, ware het niet dat de heer Bits dat alles dus niet met open vizier deed, maar onder een schuilnaam.
Rampzalig proza
En al die tijd zweeg de redactie van Stripschrift in alle talen over de ware identiteit van Bits. Het consequent rampzalige proza van Bits' columns wees overigens duidelijk op de verrichtingen van één persoon, en dus niet op de voltallige Stripschrift-redactie in toerbeurt. In mailinglists zijn de laatste jaren vele plausibele verdachten de revue gepasseerd, maar een insider maakte onlangs in één klap een einde aan alle speculaties door aan Zone 5300 Bits' ware identiteit te onthullen: Hennie Wesseling, oud-voorzitter van stripbelangenorganisatie Het Stripschap en huidig voorzitter van Stg. Uitgeverij Stripstift, uitgever van... Stripschrift. De heer Wesseling weigerde commentaar te geven op deze beschuldiging, wat in ons boekje veel weg heeft van een schuldbekentenis. We zijn overigens benieuwd of 'Bits' zijn column in de toekomst zal blijven voortzetten, of dat hij met een welverdiend vervroegd pensioen zal gaan. Rest ons nog één vraag: waarom toch al die rancune, mijnheer Wesseling?

www.stripschrift.nl