tekst: Arnold Heikamp / beeld: Finn Stapelkamp
Verzoek
de_bonte_was_125x125.jpg
Als de krokussen hunne muilen zo ver opensperren dat ze bijkans uiteenvallen, dan is het Boekenweek. De Bonte Was besloot dit jaar maar weer eens iets te doen aan dit spektakel, en reisde af naar Hardenberg, alwaar het jaarlijkse Streek- en Familieroman Festival plaatsgreep. Hoogtepunt was de uitreiking van de Vergulde Joh. G. Veenhof Wissel Riek, waarover later meer. Want eerst wilde ik wel eens van gedachten wisselen met een echte schrijfster van streekromans. Ik trof het bijzonder, want het festivalterrein was overwoekerd met authentieke exemplaren, waarvan enkelen reeds overleden waren, hetgeen hun nabestaanden er niet van weerhield hen vrolijk teutend in rolstoelen voort te duwen.
Vertrouwend op een feilloos instinct schoot ik een willekeurige schrijfster aan. 'U bent?' vroeg ik plompverloren.
'Ik ben Maria Catharina Jozefina van Broeckhoest tot Gordelroze,' giechelde de fysiek duidelijk over haar hoogtepunt heen zijnde dame terug. De naam vermocht mij niets te zeggen. Maar dapper vroeg ik door: 'Hoe gaat het met u?'
Op deze vraag kreeg ik geen antwoord. Mevrouw was bezig haar plastic bekertje festivalbier leeg te gieten over haar schoenen. 'Waarom doet u dat?' informeerde ik losjes.
'U lijkt op mijn zoon, maar ja, ik heb geen zoon,' fluisterde de mevrouw samenzweerderig. Vervolgens ontsnapte een huiveringwekkend gegier, ondersteund door een uit gerochel bestaand baslijntje, uit haar rimpelkeel, waarbij kwalijk riekende dampen vrijkwamen.
Het begon me te duizelen. Feedback trok me echter uit de bedwelming die de dampen veroorzaakten, toen een stokoude baas knoertendhard in de microfoon, die op een podiumpje stond, begon te sissen.
'Boeren, burgers ende buitenlui! Welkom op het Festival! Het thema dit jaar is: Het land van afkomst! We beginnen met de uitreiking van de Vergulde Joh. G. Veenhof Wissel Riek! Er zijn drie genominiëerde boeken! Ten eerste is dat Storm over de Peppelhoeve van de 103-jarige mevrouw G.R.C. Druppelnat-Windvanger! Een magistrale roman over het harde leven van het daggeldersvolk uit Over Kneppel, die door hard ploeterwerk nog geen stuiver aan zijn nagel heeft om mee te krabben! Met zeer realistische gespreksweergave weet de schrijfster ons allen te boeien! Ten tweede is dat Donkere wolken boven Olmenhout van de pas 86-jarige kleindochter van onze veurzitter, de heer Kneepjes, mevrouw Allegonda Kneepjes-Reepkoek! Een meeslepende roman over de liefde! De onbereikbare liefde, en de berusting in het lot van afkomst! Zeer fotogenieke passages vinden plaats tegen een decor van dorre armoe en normen en waarden van de oude stand!
Ten derde is dat Als onophoudelijk de striemregen valt op Beukenhorst van de reeds lang geleden overleden, maar inmiddels 193-jarige mevrouw I.C.T. Muntjewerf-Smeerwortel! Het verwonderd ons elk jaar weer hoe deze superschrijfster het klaar weet te spelen om weer zo'n troostrijk verhaal aan haar trouwe medium, mevrouw De Boer, door te fluisteren!
Voor ik overga tot de bekendmaking van de winnares, wil ik die persnozem daar bij de biertent verzoeken het festivalterrein te verlaten! Van types als u kunnen wij toch alleen maar neerbuigend geschrevene stukjes verwachten!'