tekst: Arnold Heikamp / beeld: Finn Stapelkamp
Vier!
de_bonte_was_125x125.jpg
Meneer Schedeldraaijer, u bent verzamelaar?
'Men zegt het.'
Wat verzamelt u
'Ik verzamel bassnaren.'
Bassnaren?
'Bassnaren. Snaren van basgitaren, ja.'
U stapt een muziekinstrumentenwinkel binnen en vraagt of er nieuwe bassnaren zijn verschenen?
'Nee! Mijn verzamelgebied behelst uitsluitend gebruikte bassnaren.'
Hoe komt u daar aan?
'Ik ga elke week naar een rockconcert. Ik ga helemaal vooraan staan en kijk gedurende het optreden alleen maar naar de bassist. Zodra hij een snaar verwisselt, en dat komt niet zo vaak voor, het is dus zorg goed geconcentreerd te blijven, noteer ik in mijn aantekenboekje waar de bassist zijn oude snaar laat, opdat ik na het optreden, als de band naar de kleedkamer snelt, alwaar de groupies zich reeds warmworstelen, snel ter plaatse kan zijn om de snaar aan mijn verzameling toe te voegen. Op deze manier heb ik al een aardige verzameling bijeen gesprokkeld. En nu is dat veel gemakkelijker geworden natuurlijk.'
Kickt u ook op snaren van beroemde artiesten?
'Vanzelfsprekend! Zo heb ik een snaar van de bassist van de Tsjitsjikovs weten te bemachtigen. Die heb ik direct bij de Roundwound Society aangegeven.'
Roundwound Society?
'Ja. Dat is de internationale overkoepelende organisatie van verzamelaars van roundwound bassnaren. Ben ik lid van.'
Zijn er nog meer van dergelijke genootschappen?
'Wilt u het gezellig houden? [uw verslaggever knikt ijverig zijn hoofd] Laten we het dan maar niet over die mafketels van de Flatwound Fellowship hebben.'
U zinspeelde zojuist op een vereenvoudiging van het snaren vergaren. Vertel!
'Ik heb een ultrasoon apparaatje ontwikkeld waarmee ik elk van de vier afzonderlijke bassnaren, vier! dus geen vijf, wilt u dat noteren?, op ieder gewenst ogenblik kan laten knappen, zolang ze maar in trilling zijn, dus de bassist in kwestie moet wel spelen, anders werkt het niet. Dat heeft een vervelende consequentie, namelijk dat ik door mijn ingrijpen de uitvoering van de rockmusici saboteer.'
Zijn er wel eens ongelukken met dat apparaat voorgevallen?
'Jawel.'
Wat is het verschil tussen een roundwounden een flatwound bassnaar?
'Flatwounds zijn waslijnen. Meer wil ik er niet over zeggen.'
Hoe weet u of de bassist op de voor u interessante snaarsoort speelt? Kunt u dat zien?
[een minzaam glimlachje bekruipt de lippen van de spreker:] 'Dat hóór ik.'
Wat doet u als de bassist voor u op het podium met flatwounds speelt?
'Dan ga ik onmiddellijk naar huis.'